Linh Chi Spa

54A-56 Tran Huy Lieu St, Ward 12, Phu Nhuan District
Ho Chi Minh City
Vietnam
725060