אוסנת יעבץ

בני משה 18 פנית זטורי
תל אביב
Israel
Israel