מירב פדידה

001i000002CiIiaAAF
מבצע עובדה 17
מודיעין
Israel
Israel