דרי סבטלאנה אורה

001i000002CiIj2AAF
הנורית 12
בית-שמש
Israel
Israel