בוסאינה אווארי יונאס

0011Y00002Z8juoQAB
מלון רמדה
נצרת
Israel
Israel