אמירה צדקיהו

0011Y00002JUiRNQA1
שמואל תמיר 41 פיסגת זאב
ירושלים
Israel
Israel