Chính sách bảo mật Venus Concept

Venus Concept và các chi nhánh (được liệt kê trong "chi nhánh của Venus Concept" bên dưới) (cùng với thuật ngữ "Venus Concept" "chúng tôi", "của chúng tôi") đều cam kết tôn trọng quyền riêng tư của bạn.

Chính sách riêng tư đề cập cách thức chúng tôi thu thập dữ liệu, lưu trữ , xử lý, chuyển nhượng, chia sẻ và sử dụng thông tin cá nhân của bạn, và các quyền và lựa chọn của bạn. Vui lòng tham khảo thêm Chính sách Cookie chính sách này giải thích cookie và các thiết bị theo dõi khác được sử dụng như thế nào thông qua trang web của chúng tôi.

Chúng tôi thu thập dữ liệu của người dùng truy cập trang web của chúng tôi, kể cả trên điện thoại và các ứng dụng khác (dữ liệu có thể thu thập được, Dịch vụ trực tuyến); về cá nhân tham dự sự kiện được tổ chức hoặc tài trợ bởi chúng tôi; về khách hàng của chúng tôi hoặc khách hàng tiềm năng (nếu là cá nhân thực sự) hoặc nhân viên của họ, đại lý và/ hoặc đại diện bán hàng' và về những người dùng khác quan tâm đến chúng tôi hoặc với đối tác của chúng tôi. (và các cá nhân mà chúng tôi thu thập dữ liệu sẽ được gọi là "bạn và "của bạn" trong chính sách bảo mật này.

Xem chi tiết bên dưới Cách thức chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân.

1. Ai chịu trách nhiệm cho dữ liệu cá nhân của bạn?

Tuân thủ theo Nội quy Bảo vệ dữ liệu tổng quát (EU) 2016/679 (GDPR), Venus Concept (trụ sở Toronto, Canada) thu thập và kiểm soát dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp.

2. Bạn có bắt buộc cung cấp dữ liệu cá nhân không?

Bạn không bắt buộc phải cung cấp cho chúng tôi bất kỳ dữ liệu cá nhân nhằm mục đích sử dụng hầu hết Dịch vụ trực tuyến của chúng tôi, và trong nhiều trường hợp, bạn cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn trên tinh thần tự nguyện. Tuy nhiên, có những trường hợp chúng tôi không thể hỗ trợ bạn hoặc tổ chức của bạn, trừ khi bạn cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân của bạn. Ví dụ: dữ liệu cá nhân của bạn có thể được yêu cầu để chúng tôi cung cấp một số sản phẩm nhất định, để thực hiện đào tạo liên quan đến các sản phẩm đó, để bảo mật và các lý do khác cho phép bạn truy cập vào một trong các sự kiện hoặc cơ sở của chúng tôi. Trong những trường hợp này, không có dữ liệu cá nhân liên quan, chúng tôi không thể hỗ trợ bạn hoặc tổ chức của bạn và chúng tôi sẽ thông báo cho bạn hoặc tổ chức của bạn. Chúng tôi cũng có thể thu thập một số dữ liệu cá nhân về bạn tự động! Thông tin chi tiết bên dưới.

3. Dữ liệu cá nhân nào được chúng tôi thu thập?

Khi bạn sử dụng Dịch vụ trực tuyến hoặc khi chúng tôi tương tác với bạn, chúng tôi có thể thu thập dữ liệu cá nhân bao gồm:

 • Thông tin liên lạc, chẳng hạn như tên, chức vụ, địa chỉ bưu điện (bao gồm địa chỉ nhà, nơi bạn đã cung cấp cho chúng tôi), tên doanh nghiệp, địa chỉ doanh nghiệp, số điện thoại, số điện thoại di động, số fax và email
 • Hồ sơ và dữ liệu sử dụng, bao gồm mật khẩu cho các trang web của chúng tôi hoặc các nền tảng hoặc dịch vụ được bảo vệ bằng mật khẩu; sở thích của bạn trong việc nhận thông tin tiếp thị từ chúng tôi; sở thích giao tiếp của bạn; và thông tin về cách bạn sử dụng Dịch vụ trực tuyến của chúng tôi, bao gồm các sản phẩm hoặc dịch vụ bạn đã xem. Để tìm hiểu thêm về việc sử dụng cookie hoặc công nghệ tương tự của chúng tôi, vui lòng kiểm tra Chính sách cookie
 • Dữ liệu truy cập vật lý, liên quan đến chi tiết truy cập của bạn đến cơ sở của chúng tôi
 • Nếu bạn kết nối với chúng tôi từ một mạng xã hội, chẳng hạn như LinkedIn hoặc Facebook, chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu cá nhân từ mạng xã hội theo cài đặt quyền riêng tư của bạn trên mạng xã hội đó. Mạng xã hội được kết nối có thể cung cấp cho chúng tôi thông tin như tên, ảnh hồ sơ, kết nối mạng, giới tính, tên người dùng, ID, tuổi hoặc độ tuổi, ngôn ngữ, quốc gia, danh sách bạn bè, danh sách người theo dõi, và bất kỳ thông tin nào khác bạn đồng ý chia sẻ hoặc mạng xã hội cung cấp cho chúng tôi
 • Các loại dữ liệu cá nhân đặc biệt. Liên quan đến việc đăng ký và cung cấp quyền truy cập vào một sự kiện hoặc hội thảo, chúng tôi có thể hỏi thông tin về sức khỏe của bạn nhằm mục đích xác định và quan tâm đến bất kỳ khuyết tật hoặc chế độ ăn uống đặc biệt nào bạn có thể yêu cầu. Bất kỳ việc sử dụng thông tin đó đều dựa trên sự đồng ý của bạn

Nhằm mục  đích cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ, chúng tôi có thể thu thập:

 • Thông tin liên lạc, chẳng hạn như tên, chức vụ, địa chỉ bưu điện (bao gồm địa chỉ nhà, nơi bạn đã cung cấp cho chúng tôi), tên doanh nghiệp, địa chỉ doanh nghiệp, số điện thoại, số điện thoại di động, số fax và email
 • Dữ liệu thanh toán, chẳng hạn như dữ liệu cần thiết để xử lý thanh toán và phòng chống gian lận, và thông tin thanh toán khác có liên quan
 • Để kết nối với bác sĩ, chúng tôi có thể hỏi bạn về thời gian liên lạc phù hợp, phương thức liên lạc và giới tính của bạn
 • Dữ liệu cá nhân khác liên quan đến sở thích, ý kiến ​​và nhận xét của bạn liên quan đến dịch vụ của chúng tôi
 • Thông tin bạn cung cấp để tham gia đào tạo các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi, có thể bao gồm thông tin liên quan đến sức khỏe nếu bạn tham gia trải nghiệm liệu trình từ một trong các sản phẩm của chúng tôi như là một phần của khóa đào tạo

Về tuyển dụng:

Trang web Venus Concept Careers cho phép bạn gửi dữ liệu cá nhân và sơ yếu lý lịch của mình để ứng tuyển vào các vị trí cụ thể tại Venus Concept và các chi nhánh của chúng tôi được đăng trên trang web Venus Concept Careers và trên các trang web truyền thông xã hội. Ngoài một số hoặc tất cả dữ liệu cá nhân nêu trên, chúng tôi có thể nhận được thông tin liên quan đến bạn từ bên thứ ba (ví dụ: tài liệu tham khảo)

4. Cách thức chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân của bạn

Chúng tôi có thể thu thập dữ liệu cá nhân về bạn trong một số trường hợp, bao gồm:

 • Khi bạn qua tâm về các dịch vụ của chúng tôi hoặc tương tác khác trên trang web của chúng tôi (ví dụ: thông qua điền mẫu gửi đến chuyên gia hoặc điền mẫu tại trang liên hệ với chúng tôi)
 • Khi bạn tham dự hội thảo hoặc sự kiện hoặc đăng ký để nhận các ấn phẩm từ chúng tôi
 • Khi bạn hoặc tổ chức của bạn đang cung cấp dịch vụ cho chúng tôi hoặc liên hệ để cung cấp dịch vụ
 • Khi bạn ứng tuyển hoặc bày tỏ sự quan tâm khởi đầu sự nghiệp tại công ty chúng tôi
 • Khi bạn tương tác với chúng tôi qua điện thoại, hoặc qua email hoặc các ứng dụng khác
 • Từ các bên thứ ba, chẳng hạn như các cơ quan chính phủ, công ty tín dụng, nhà cung cấp dịch vụ thông tin hoặc từ các hồ sơ có sẵn công khai
 • Từ các trang truyền thông xã hội
 • Bằng cách thực hiện các yêu cầu từ tổ chức của bạn, các tổ chức khác mà bạn có giao dịch như công ty và các tổ chức giáo dục trước đây hoặc từ các nguồn của bên thứ ba
 • Tự động khi bạn truy cập trang web của chúng tôi như được mô tả tại Chính sách cookie

5. Sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn

Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu cá nhân được liệt kê ở trên nếu và trong phạm vi cần thiết để đạt được các mục đích sau:

 • Nhằm mục đích cung cấp sản phẩm hoặc các dịch vụ khác, theo hướng dẫn hoặc yêu cầu của bạn hoặc tổ chức của bạn
 • Nhằm mục đích thực hiện đào tạo cho bạn về cách sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi
 • Nhằm mục đích quản lý và chăm sóc khách hàng, bao gồm xuất hóa đơn và thu hồi công nợ, tiếp thị và dịch vụ hỗ trợ và các việc khác liên quan đến duy trì mối quan hệ kinh doanh.
 • Nhằm mục đích tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và quy định của chúng tôi như kiểm tra tài chính và tín dụng, yêu cầu kiểm toán, thanh tra và ngăn ngừa gian lận và tội phạm, và lưu trữ hồ sơ. Điều này có thể bao gồm kiểm tra tự động dữ liệu cá nhân mà bạn hoặc tổ chức của bạn cung cấp về danh tính của bạn đối với cơ sở dữ liệu có liên quan và liên hệ với bạn để xác nhận danh tính của bạn hoặc tạo hồ sơ liên lạc của chúng tôi với bạn cho mục đích tuân thủ
 • Nhằm mục đích phân tích và cải thiện dịch vụ và thúc đẩy kinh doanh, chẳng hạn như gửi cho bạn các ấn phẩm, thư mời và thông tin về hàng hóa và dịch vụ khác mà chúng tôi cung cấp
 • Nhằm mục đích bảo vệ an ninh và quản lý quyền truy cập vào cơ sở của chúng tôi, hệ thống công nghệ thông tin và truyền thông, nền tảng trực tuyến, trang web và các hệ thống khác, phát hiện và ngăn chặn các mối đe dọa bảo mật, lừa đảo hoặc các hoạt động tội phạm hoặc độc hại khác
 • Nhằm mục đích bảo hiểm, khi cần thiết
 • Nhằm mục đích tuân thủ các nghĩa vụ và yêu cầu pháp lý theo quy định của chúng tôi ở mọi nơi trên thế giới, bao gồm báo cáo và / hoặc được kiểm toán bởi các cơ quan quản lý quốc gia và quốc tế
 • Nhằm mục đích tuân thủ pháp lệnh của tòa án và thực hiện và / hoặc bảo vệ các quyền hợp pháp của chúng tôi
 • Nhằm mục đích hỗ trợ hoặc nâng cao trải nghiệm của bạn tại một sự kiện; ví dụ, chi tiết về yêu cầu ăn kiêng của bạn
 • Nhằm mục đích cá nhân hóa và thúc đẩy chất lượng liên lạc và tương tác của chúng tôi với bạn
 • Đối với bất kỳ mục đích nào khác liên quan và / hoặc phụ trợ cho bất kỳ mục đích nào ở trên hoặc bất kỳ mục đích nào khác mà dữ liệu cá nhân của bạn được cung cấp cho chúng tôi
 • Đối tuyển dụng, khi bạn ứng tuyển cho Venus Concept, chúng tôi có thể sử dụng thông tin được thu thập trong suốt quá trình tuyển dụng để xem xét công bằng theo luật pháp hiện hành

Ngoài ra, chúng tôi có thể tổng hợp và ẩn danh dữ liệu cá nhân liên quan đến khách hàng của chúng tôi, bao gồm cả bạn nếu có thể, để giúp chúng tôi xác định đối tượng mục tiêu phù hợp cho các chiến dịch marketing.

6. Căn cứ pháp lý cho việc sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn

Chúng tôi có thể xử lý dữ liệu cá nhân của bạn liên quan đến bất kỳ mục đích nào nêu trên, trên một hoặc nhiều căn cứ pháp lý sau đây:

 • Bởi vì chúng tôi cần phải làm như vậy để thực hiện theo yêu cầu của bạn hoặc hợp đồng khác với bạn hoặc tổ chức của bạn
 • Nhằm mục đích tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi, cũng như lưu giữ hồ sơ về các quy trình tuân thủ hoặc hồ sơ thuế của chúng tôi
 • Bởi vì việc xử lý là cần thiết cho lợi ích hợp pháp của chúng tôi, miễn là những lợi ích đó không bị chi phối bởi lợi ích hoặc quyền tự do cơ bản của bạn
 • Bởi vì bạn đã đồng ý cho chúng tôi quyền xử lý dữ liệu cá nhân của bạn như vậy

7. Marketing

Chúng tôi có thể liên hệ với bạn với thông tin về hàng hóa và dịch vụ tương tự như các đối tượng bán hàng trước đó hoặc đàm phán bán hàng cho bạn. Chúng tôi hoặc một trong những đối tác được chọn của chúng tôi có thể  liên hệ với bạn.

Bạn có thể từ chối nhận thông tin tiếp thị bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi qua email: [email protected] hoặc bằng cách sử dụng liên kết hủy đăng ký trong bất kỳ email nào của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ tiếp tục liên hệ với bạn cho các mục đích không liên quan đến tiếp thị khi chúng tôi cần đưa ra thông báo khắc phục hoặc an toàn hoặc gửi thông tin nào đó cho bạn theo yêu cầu pháp lý, quy định hoặc đạo đức.

8. Quảng cáo dựa trên sở thích

Chúng tôi tham gia quảng cáo dựa trên sở thích và hớp tác với các công ty quảng cáo (bên thứ ba) để nội dung quảng cáo liên quan đến bạn dựa trên lịch sử duyệt web của bạn. Chúng tôi cho phép các mạng quảng cáo trực tuyến của bên thứ ba, các công ty truyền thông xã hội và các dịch vụ bên thứ ba khác thu thập thông tin về việc bạn sử dụng Dịch vụ trực tuyến của chúng tôi theo thời gian để họ có thể phát hoặc hiển thị quảng cáo trên Dịch vụ trực tuyến của chúng tôi, trên các trang web, ứng dụng hoặc dịch vụ khác bạn có thể sử dụng và trên các thiết bị khác bạn có thể sử dụng. Thông thường, nhưng không thường xuyên, thông tin được sử dụng cho quảng cáo dựa trên sở thích được thu thập thông qua cookie hoặc các công nghệ theo dõi tương tự. Chúng tôi và các đối tác bên thứ ba sử dụng thông tin này để làm cho các quảng cáo bạn thấy trực tuyến phù hợp hơn với sở thích của bạn, cũng như để cung cấp các dịch vụ liên quan đến quảng cáo như báo cáo, phân bổ, phân tích và nghiên cứu thị trường.

Chúng tôi cũng có thể sử dụng một số hình thức quảng cáo hiển thị nhất định và các tính năng nâng cao khác thông qua Google Universal Analytics, chẳng hạn như Remarketing với Google Analytics, Báo cáo hiển thị Google Dispaly Network, Tích hợp Trình quản lý chiến dịch DoubleClick và Báo cáo sở thích và nhân khẩu học của Google Analytics. Các tính năng này cho phép chúng tôi sử dụng cookie của bên thứ nhất (ví dụ cookie Google Analytics) và cookie của bên thứ ba (ví dụ cookie quảng cáo Doubleclick) hoặc các cookie của bên thứ ba khác để cùng nhau thông báo, tối ưu hóa và hiển thị quảng cáo dựa trên các lần truy cập trước của bạn đến Dịch vụ trực tuyến.

Bạn có thể kiểm soát tùy chọn quảng cáo của mình hoặc từ chối một số sản phẩm quảng cáo Google bằng cách truy cập Trình quản lý tùy chọn quảng cáo Google, hiện có sẵn tại https://google.com/ads/preferences hoặc truy cập tài nguyên trực tuyến của NAI tại http://www.networkadvertising.org/choices.

9. Chia sẻ và chuyển nhượng dữ liệu cá nhân của bạn

Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các loại người nhận sau:

 • Các chi nhánh Venus Concept
 • Chúng tôi cùng với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba tham gia xử lý dữ liệu cá nhân cho bất kỳ mục đích nào được liệt kê ở trên theo hướng dẫn của chúng tôi, chỉ cho các mục đích phân phối sản phẩm và dịch vụ, hỗ trợ khách hàng, tiếp thị và / hoặc phân tích kinh doanh
 • Các công ty cung cấp dịch vụ giảm rủi ro tín dụng, rửa tiền và kiểm tra tài trợ khủng bố và các mục đích phòng chống tội phạm và gian lận khác, và các công ty cung cấp dịch vụ tương tự, bao gồm các tổ chức tài chính, cơ quan tham chiếu tín dụng và các cơ quan quản lý được chia sẻ dữ liệu cá nhân đó.
 • Tòa án, cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan quản lý, quan chức chính phủ hoặc các bên khác khi cần thiết để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ yêu cầu pháp lý hoặc công bằng
 • Người bán hoặc người mua tiềm năng của bất kỳ doanh nghiệp, cổ phiếu hoặc tài sản nào mà chúng tôi có thể chuyển nhượng hoặc làm mới bất kỳ quyền và nghĩa vụ nào của chúng tôi; trong trường hợp đó, chúng tôi có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho người bán hoặc người mua tiềm năng của doanh nghiệp, cổ phiếu hoặc tài sản đó

Do đó, dữ liệu cá nhân chúng tôi thu thập có thể được thu thập, chuyển đến và lưu trữ ở các quốc gia ngoài phạm vi quyền hạn mà bạn đang ở. Nơi chúng tôi chuyển dữ liệu cá nhân của bạn ra ngoài Khu vực kinh tế châu Âu (EEA), mọi chuyển khoản quốc tế đều được thực hiện theo các biện pháp bảo vệ thích hợp, chẳng hạn như tham gia vào các điều khoản bảo vệ dữ liệu tiêu chuẩn được Ủy ban châu Âu thông qua. Nếu bạn muốn hỏi thêm về các biện pháp bảo vệ được sử dụng, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng các chi tiết được nêu ở cuối Chính sách bảo mật này. Chúng tôi không bán, cho thuê hoặc cung cấp dữ liệu cá nhân cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ khi được sự cho phép trước của bạn từ trước.

10. Chúng tôi giữ dữ liệu cá nhân của bạn trong bao lâu?

Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được lưu giữ theo chính sách lưu giữ dữ liệu của chúng tôi, trong đó phân loại tất cả thông tin do Venus Concept nắm giữ và chỉ định thời gian lưu giữ phù hợp cho từng loại dữ liệu. Các khoảng thời gian đó được xác định theo mục đích thu thập và sử dụng thông tin, có tính đến luật bảo vệ dữ liệu hiện hành, các yêu cầu pháp lý và quy định để lưu giữ thông tin trong một khoảng thời gian tối thiểu, giới hạn thời gian thực hiện hành động pháp lý và kinh doanh của Venus Concept yêu cầu.

11. Quyền lợi của bạn

GDPR và các luật bảo vệ dữ liệu áp dụng khác cung cấp các quyền nhất định cho các cá nhân. Tùy thuộc vào nơi bạn cư trú, bạn có thể có các quyền sau:

 • Yêu cầu chi tiết về thông tin chúng tôi nắm giữ về bạn và cách chúng tôi xử lý thông tin đó
 • Sở hữu dữ liệu cá nhân chúng tôi đang giữ hoặc chỉnh sửa, phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, nhận bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của bạn mà chúng tôi đang giữ theo hệ thống và thường được định dạng có thể đọc được bằng máy, và sở hữu dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn được chuyển đến một tổ chức khác
 • Để khiếu nại liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của Venus Concept với cơ quan giám sát địa phương

Vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng các chi tiết được nêu ở cuối Chính sách bảo mật này nếu bạn muốn thực hiện bất kỳ quyền nào trong số này hoặc để thông báo cho chúng tôi về bất kỳ thay đổi nào đối với thông tin của bạn để đảm bảo thông tin cá nhân của bạn là chính xác và cập nhật, khi có liên quan. Chúng tôi sẽ xử lý mọi yêu cầu phù hợp với bất kỳ luật pháp địa phương nào và các chính sách và thủ tục của chúng tôi. Chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thêm thông tin để xác nhận danh tính của bạn và cho mục đích bảo mật, trước khi tiết lộ thông tin được yêu cầu cho bạn.

12. Quyền riêng tư tại California

Nếu bạn là cư dân của tiểu bang California, theo Bộ luật Dân sự California, bạn có quyền yêu cầu thông tin về cách thực hiện các lựa chọn tiết lộ của mình từ các công ty xúc tiến kinh doanh tại California. Để làm như vậy, hãy gửi yêu cầu cung cấp thông tin cho biết sở thích của bạn như cách bạn muốn chúng tôi trả lời yêu cầu của bạn (ví dụ: email hoặc thư bưu điện). Để yêu cầu thông tin đó, hãy gửi email đến Quản trị viên quyền riêng tư của chúng tôi hoặc liên hệ với chúng tôi qua thư bưu chính, bưu chính được trả trước, tại:

Venus Concept
235 Yorkland Blvd., Suite 900, Toronto, Ontario, M2J 4Y8
Người nhận: Quyền riêng tư California của bạn

Tất cả các yêu cầu được gửi qua thư bưu chính phải được dán nhãn "Quyền riêng tư California của bạn" trên phong bì hoặc bưu thiếp và phải được ghi rõ ràng trong yêu cầu thực tế. Đối với tất cả các yêu cầu, vui lòng bao gồm tên, địa chỉ đường phố của bạn (nếu bạn muốn phản hồi qua thư bưu chính), thành phố, tiểu bang và mã zip. Chúng tôi sẽ không chấp nhận yêu cầu qua điện thoại hoặc fax. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho các thông báo không được dán nhãn hoặc gửi đúng hoặc không có thông tin đầy đủ.

13. Chi nhánh của Venus Concept

Công ty con Thẩm quyền của tổ chức
Venus Concept SL Spain
Venus Concept Mexico SA DE CV Mexico City, Mexico
Venus Concept GmbH Germany
Venus Concept Australia PTY Ltd Victoria, Australia
Venus Concept USA Inc. Delaware, USA
Venus Concept France SAS France
Venus Concept Canada Corp. Ontario, Canada
Venus Aesthetic LLP Gujarat, India
Venus Concept UK Limited England and Wales, United Kingdom
Venus Concept Africa (PTY) Ltd Durban, South Africa
Venus Concept Italy S.r.l. Italy
Venus Concept Singapore Pte. Ltd. Singapore
Venus Principal Concept LLP Singapore
Venus Concept Japan Co., Ltd. Japan
Venus Concept (Shanghai) Co., Ltd. China
Venus Concept (HK) Limited Hong Kong
Venus Concept Israel Ltd Israel
Venus Concept RU Ltd. Russia
Venus Concept Central and Eastern Europe O.O.D. Bulgaria
Venus Concept Argentina SA Argentina
Venus Concept Sucursal Colombia Colombia
InPhronics Limited Hong Kong
PT. Neoasia Medical South Jakarta, Indonesia
Venus Concept Vietnam Company Limited Vietnam
Venus Concept Korea Ltd. South Korea
Venus Concept Kazakhstan Kazakhstan
2two5 United States
NeoGraft United States
NeoGraftDocs United States

14. Đường dẫn đến các trang của bên thứ ba

Thỉnh thoảng, trang web này có thể chứa các liên kết đến các trang web khác nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi và không nằm trong Chính sách bảo mật này. Chúng tôi không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm hoặc trách nhiệm đối với các chính sách bảo mật của các trang web khác. Nếu bạn truy cập các trang web khác bằng các liên kết được cung cấp, vui lòng kiểm tra chính sách của họ trước khi gửi bất kỳ dữ liệu cá nhân nào.

15. Chính sách của chúng tôi đối với trẻ em

Các sản phẩm, dịch vụ và Dịch vụ trực tuyến của chúng tôi không hướng đến những người dưới 16 tuổi và chúng tôi không cố ý thu thập dữ liệu cá nhân của trẻ em dưới 16 tuổi. Nếu bạn biết rằng con bạn đã cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân của chúng, mà không có sự đồng ý của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin bên dưới để chúng tôi có thể sử dụng các nỗ lực hợp lý để xóa thông tin đó và chấm dứt mọi tài khoản mà con bạn đã tạo với chúng tôi.

16. Chính sách bảo mật và sửa đổi này

Thỉnh thoảng, chúng tôi có quyền cập nhật và thay đổi Chính sách bảo mật này để phản ánh mọi thay đổi về cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn hoặc thay đổi các yêu cầu pháp lý. Mọi thay đổi nếu có sẽ được chúng tôi đăng trên trang này. Vui lòng kiểm tra lại thường xuyên để xem bất kỳ cập nhật hoặc thay đổi.

17. Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, nhận xét hoặc yêu cầu nào liên quan đến Chính sách quyền riêng tư này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại: 235 Yorkland Blvd., Suite 900, Toronto, ON, M2J 4Y8.

Cập nhật lần cuối: ngày 1 tháng 10 năm 2019