Chính sách riêng tư

Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn khi bạn truy cập các trang web của chúng tôi. Chúng tôi bảo lưu quyền điều chỉnh hoặc sửa đổi chính sách bảo mật này bất cứ lúc nào; chúng tôi yêu cầu bạn xem lại Báo cáo Quyền riêng tư để kiểm tra các bản cập nhật hoặc thay đổi.

Để nâng cao trang web đáp ứng nhu cầu của khách truy cập, chúng tôi thu thập nhiều thông tin khác nhau thông qua cookie và các form đăng kí đăng nhập.

Trình duyệt gửi chúng tôi

Trình duyệt gửi cho chúng tôi bao gồm nhiều thông tin khác nhau như: địa chỉ IP (Giao thức Internet), trình duyệt, mã hoá SSL và URL (trình định dạng dữ liệu đồng nhất). Thông tin này cho chúng tôi biết hình thức nào bạn tìm được trang web và những trang tin bạn truy cập thường xuyên nhất. Tất cả điều này được sử dụng để cải thiện nội dung chất lượng trang web và hữu ích hơn cho các khách truy cập

Thông tin bạn chủ động cung cấp cho chúng tôi

Ngoài thông tin trình duyệt thu thập tự động, chúng tôi cũng thu thập thông tin mà bạn chủ động cung cấp cho chúng tôi khi bạn điền vào bản đăng ký yêu cầu bất kì thông tin trên trang web.

Trang web này cho phép bạn yêu cầu thông tin về Venus Concept và các sản phẩm của Venus bao gồm: Venus Swan, Venus Freeze, Venus Freeze Plus, Venus Legacy, Venus Viva, Venus Versa và Venus Velocity. Các form yêu cầu bạn cung cấp cho Venus Concept thông tin liên lạc. Thông tin liên lạc bạn cung cấp như điện thoại / mail / truyền thông xã hội / email chỉ được chúng tôi sử dụng cho những việc bạn quan tâm về Venus Concept.

Phân tích lưu lượng trang web

Google Analytics được sử dụng để phân tích lưu lượng truy cập đến trang web. Google Analytics không tạo tiểu sử cá nhân của khách truy cập. Google Analytics là phần mềm cung cấp kiến thức về kinh doanh và xu hướng tiếp cận mà không ảnh hưởng đến sự riêng tư của người dùng trên web.

Chúng tôi không bán hoặc thuê thông tin cá nhân của bạn

Chúng tôi không bán hoặc thuê bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của khách truy cập gửi tới trang web của chúng tôi cho bất kỳ bên thứ ba nào. Chúng tôi tuân theo tất cả các luật hiện hành liên quan đến việc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi sử dụng thông tin thu thập để gửi cho bạn thông tin về sản phẩm, dịch vụ và thông tin cập nhật có thể bạn quan tâm. Đôi khi, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin này với các đối tác đào tạo của chúng tôi để chuyển tiếp thông tin tương tự cho bạn. Chúng tôi tôn trọng mong muốn của bạn. Trong trường hợp bạn cho chúng tôi biết bạn không muốn thông tin này được sử dụng làm cơ sở để tiếp xúc thêm, bạn sẽ không nhận được bất kỳ thông tin nào nữa.

Nếu bạn không muốn tiếp thị bằng email, vui lòng gửi yêu cầu xóa địa chỉ email của bạn bằng cách

Liên hệ với chúng tôi

Chúng tôi không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bất kì bên thứ ba nào khác

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ ai, ngoại trừ theo yêu cầu luật pháp. Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu toàn diện về số lượng người truy cập trang web đến các chi nhánh công ty chúng tôi trên thế giới, bên công ty quảng cáo, nhà tài trợ, đối tác từ các tổ chức và các bên thứ ba khác.

Tuyên bố về quyền riêng tư thương mại điện tử

PHẦN 1 – CHÚNG TÔI LÀM GÌ VỚI THÔNG TIN CỦA BẠN?

Khi bạn mua hàng của chúng tôi, như một phần của quá trình mua bán, chúng tôi thu thập thông tin cá nhân và thông tin liên quan đến kinh doanh mà bạn cung cấp cho chúng tôi như tên, địa chỉ, số điện thoại và email.

Khi bạn xem sản phẩm của chúng tôi, chúng tôi cũng tự động nhận địa chỉ giao thức internet (IP) trên máy tính của bạn để cung cấp cho chúng tôi thông tin giúp chúng tôi tìm hiểu về trình duyệt và hệ điều hành của bạn.

Tiếp thị bằng email (nếu có): Khi bạn cho phép, chúng tôi có thể gửi cho bạn email về sản phẩm mới và thông tin cập nhật.

PHẦN 2 - ĐỒNG Ý

Làm thế nào để bạn có được sự chấp thuận của tôi?

Khi bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân để hoàn tất giao dịch, hãy xác minh thẻ tín dụng của bạn, thông tin đặt hàng, sắp xếp giao hàng hoặc trả hàng, chúng tôi ngụ ý rằng bạn đồng ý thu thập và sử dụng thông tin có lý do cụ thể.

Nếu chúng tôi yêu cầu thông tin cá nhân của bạn vì lý do thứ yếu, như tiếp thị, chúng tôi sẽ trực tiếp cần sự chấp thuận của bạn

Làm thế nào để thu hồi sự chấp thuận của tôi?

Nếu sau khi bạn chọn tham gia, bạn thay đổi ý định, bạn có thể thu hồi đồng ý của bạn để chúng tôi liên lạc tiếp tục thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ thông tin của bạn bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi: [email protected] hoặc gửi: Venus Concept, 255 Consumers Road, Suite 110, Toronto, Ontario, Canada M2J 1R4.

PHẦN 3 - CÔNG BỐ

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn nếu chúng tôi yêu cầu luật pháp yêu cầu hoặc nếu bạn vi phạm Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi.

Thanh toán

Nếu bạn chọn cổng thanh toán trực tuyến để giao dịch, Authorize.net lưu trữ dữ liệu thẻ tín dụng của bạn. Nó được mã hóa thông qua Tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu công nghiệp thẻ thanh toán (PCI-DSS). Dữ liệu giao dịch mua hàng của bạn chỉ được lưu trữ để hoàn tất giao dịch. Sau khi hoàn tất, thông tin giao dịch mua sẽ bị xóa.

Tất cả các cổng thanh toán trực tiếp đều tuân thủ các tiêu chuẩn do PCI-DSS thiết lập quản lý bởi Hội đồng Tiêu chuẩn An toàn PCI bao gồm Visa, MasterCard, American Express và Discover.

Các yêu cầu PCI-DSS giúp đảm bảo việc xử lý an toàn thông tin thẻ tín dụng bởi cửa hàng của chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ.

PHẦN 4 - DỊCH VỤ CỦA BÊN THỨ BA

Các nhà cung cấp bên thứ ba sẽ chỉ thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin của bạn trong phạm vi cần thiết để họ có thể thực hiện các dịch vụ mà họ cung cấp cho chúng tôi. Tuy nhiên, các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba nhất định như cổng thanh toán và các bộ xử lý giao dịch thanh toán khác có chính sách bảo mật riêng đối với thông tin mà chúng tôi cần cung cấp cho các giao dịch liên quan.

Đối với các nhà cung cấp, chúng tôi khuyên bạn nên đọc chính sách bảo mật để bạn có thể hiểu cách thức thông tin cá nhân của bạn được xử lý.

Đặc biệt, hãy nhớ rằng các nhà cung cấp dịch vụ nhất định có thể nằm trong hoặc có các cơ sở có thẩm quyền khác với bạn hoặc chúng tôi. Vì vậy, nếu bạn chọn tiến hành một giao dịch liên quan đến các dịch vụ của bên cung cấp dịch vụ thì thông tin của bạn tuân theo pháp luật của các cơ quan có thẩm quyền mà nhà cung cấp dịch vụ hoặc các cơ sở đó có trụ sở.

Ví dụ: nếu bạn ở Canada và giao dịch của bạn được xử lý bởi cổng thanh toán ở Hoa Kỳ thì thông tin cá nhân của bạn được sử dụng để hoàn thành giao dịch đó phải tiết lộ theo luật Hoa Kỳ, bao gồm cả Đạo luật Patriot.

Khi bạn rời khỏi trang web hoặc được chuyển đến trang web hoặc ứng dụng của bên thứ ba, bạn không còn được quản lý bởi Chính sách Bảo mật hoặc Điều khoản Dịch vụ của trang web chúng tôi.

Liên kết

Khi bạn nhấp vào liên kết hệ thống của chúng tôi, bạn có thể thoát khỏi trang web. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quy tắc về quyền riêng tư của các trang web khác và khuyến khích bạn đọc các chính sách quyền riêng tư

PHẦN 5 - AN NINH

Để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi sử dụng các biện pháp phòng ngừa hợp lý và thực hiện các biện pháp tốt nhất để đảm bảo rằng thông tin không bị mất, lạm dụng, truy cập, tiết lộ, thay đổi hoặc bị phá.

Nếu bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin thẻ tín dụng của bạn, thông tin được mã hóa bằng công nghệ bảo mật (SSL) và được lưu trữ bằng mã hóa AES-256. Mặc dù không có phương pháp truyền tải qua Internet hoặc lưu trữ điện tử nào đảm bảo an toàn 100%, chúng tôi tuân thủ tất cả các yêu cầu PCI-DSS và thực hiện các tiêu chuẩn công nghiệp được lưu hành rộng rãi.

PHẦN 6 - GIỚI HẠN TUỔI THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM

Khi truy cập trang web này, bạn cho thấy rằng bạn đang trong độ tuổi trưởng thành trở lên tại tiểu bang hoặc tỉnh nơi cư trú và bạn đồng ý cho bất kỳ người phụ thuộc của bạn sử dụng trang web này.

PHẦN 7 - THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ

Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi chính sách bảo mật này bất kỳ lúc nào, bạn nên xem lại thường xuyên. Thông tin điều chỉnh và làm rõ sẽ có hiệu lực ngay sau khi đăng trên trang web. Nếu chúng tôi thực hiện thay đổi quan trọng đối với chính sách này, chúng tôi sẽ thông báo khi cập nhật để bạn biết được thông tin nào chúng tôi thu thập, sử dụng trong trường hợp nào

Trong trường hợp sáp nhập với một công ty khác, thông tin của bạn có thể được chuyển giao cho chủ sở hữu mới để chúng tôi có thể tiếp tục bán sản phẩm cho bạn.

CÂU HỎI VÀ THÔNG TIN LIÊN HỆ

Nếu bạn muốn truy cập, chỉnh sửa, sửa đổi hoặc xóa bất kỳ thông tin cá nhân nào chúng tôi có về bạn; đăng ký khiếu nại; hoặc đơn giản chỉ muốn có thêm thông tin, liên hệ với bộ phận pháp lý của chúng tôi: [email protected] hoặc gửi thư đến Công ty Venus Concept, 255 Consumers Road, Suite 110, Toronto, Ontario, Canada M2J 1R4.

Hoàn trả

Chính sách mua hàng của chúng tôi có hiệu lực trong vòng 07 ngày. Nếu sau 07 ngày đã trôi qua kể từ khi bạn mua, chúng tôi không chấp nhận việc đổi hoặc hoàn trả lại.

Để đủ điều kiện được hoàn trả lại tiền, sản phẩm phải chưa sử dụng và trong cùng điều kiện mà bạn đã mua, nghĩa là còn trong bao bì như ban đầu.

Để hoàn tất việc hoàn trả, chúng tôi yêu cầu cung cấp biên nhận hoặc giấy tờ chứng minh mua hàng.

Hoàn lại tiền (nếu có)

Khi nhận và kiểm tra lại, chúng tôi sẽ gửi email để thông báo cho bạn biết rằng chúng tôi đã nhận được sản phẩm đã trả về. Chúng tôi cũng sẽ thông báo cho bạn về việc chấp thuận hoặc từ chối hoàn tiền. Nếu bạn được chấp thuận, khi đó tiền hoàn lại của bạn sẽ được xử lý và tín dụng sẽ tự động được áp dụng cho thẻ tín dụng hoặc phương thức thanh toán gốc trong vòng 30 ngày.

Hoàn tiền trễ hoặc bỏ lỡ tiền (nếu có)

Nếu bạn chưa nhận được tiền hoàn trả, trước hết hãy kiểm tra lại tài khoản ngân hàng của bạn. Sau đó, liên hệ với công ty thẻ tín dụng của bạn; có thể mất thời gian trước khi tiền hoàn trả đến tài khoản, kế tiếp hãy liên hệ với ngân hàng của bạn do thường có thời gian xử lý trước khi khoản tiền hoàn lại. Nếu bạn đã làm tất cả và vẫn chưa nhận được tiền hoàn trả, hãy liên hệ: [email protected].

Các mặt hàng khuyến mãi (nếu có)

Chỉ có thể hoàn trả lại sản phẩm có giá niêm yết bình thường, những sản phẩm bán với giá khuyến mãi sẽ không được hoàn lại.

Trao đổi (nếu có)

Chúng tôi chỉ thay sản phẩm bị lỗi hoặc bị hỏng. Nếu bạn cần trao đổi bằng một mặt mặt hàng tương tự, vui lòng gửi email: [email protected] và gửi hàng đến: 255 Consumers Road, Suite 110, Toronto, Ontario, Canada M2J 1R4.

Vận chuyển

Để hoàn trả sản phẩm, bạn gửi sản phẩm đến: 255 Consumers Road, Suite 110, Toronto, Ontario, Canada M2J 1R4.

Bạn sẽ phải chịu trách nhiệm thanh toán chi phí vận chuyển của mình để trả lại hàng. Phí vận chuyển sẽ không được hoàn lại. Nếu bạn nhận được tiền hoàn trả, chi phí vận chuyển sẽ được khấu trừ từ khoản hoàn phí của bạn.

Tùy thuộc vào nơi bạn sinh sống, thời gian nhận sản phẩm đổi trả có thể khác nhau.