קרין בר

הרב אל נקוה 6 דירה 2 קרקע
תל-אביב
Israel
Israel