Thẩm Mỹ Viện Bác Sĩ Tú

290 - 292 Trần Hưng Đạo, Quận 1
Ho Chi Minh City
Vietnam
710400